Promotional Materials - Khmer

សម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយ

ទំព័រនេះមានការផ្សព្វផ្សាយ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ហើយនិងសម្ភារៈអប់រំ ដែលទាក់ទងនឹងច្បាប់ជម្រើស របស់ អ្នកបោះឆ្នោត កិច្ចប្រជុំសហគមន៍ ហើយនិង ការផ្តល់យោបល់ សម្ភារៈទាំងអស់នេះ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ ឬ សម្រាប់ ខោនធី Santa Clara ការិយាល័យចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត និង អ្នកបោះឆ្នោត សម្រាប់ពួកគេដោយ មិនគិតថ្លៃ ដើម្បី ប្រើប្រាស់ ជួយ ផ្សព្វផ្សាយ ច្បាប់ជម្រើស របស់ អ្នកបោះឆ្នោត។

 

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.