Dịch Vụ Phổ Biến

Kết Nối với Văn Phòng Bầu Cử

Liên Lạc Văn Phòng Bầu Cử

1555 Berger Drive
Building 2
San Jose, CA 95112
Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng – 5 giờ chiều
Địa Chỉ Gửi Thư:
PO Box 611360; San Jose, CA 95161

Điện Thoại Miễn Phí​: (866) 430-VOTE (8683)​
Fax: (408) 998-7314
Email: [email protected]​​     

Giới Thiệu về Văn Phòng Bầu Cử
Danh Sách Liên Lạc​​
Giờ Giấc, Địa Điểm &  Hướng Dẫn​​
Cơ Hôi Việc Làm​
Ứng Dụng Di Động

Map of 1555 Berger Drive , Building 2, San Jose, CA 95112
Mode of transportation
1555 Berger Drive , Building 2, San Jose, CA 95112

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.